درباره افرا

ارائه دهنده‌ی بسترهای نوین آموزش آنلاین

در سال‌های اخیر، با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و گسترش خدمات اینترنتی، آموزش آنلاین بعنوان روش نوین و کارا در در سراسر جهان با استقبال چشمگیری روبرو شده است. امروزه با توجه به شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و انواع محدودیت‌های متعاقب آن نیاز به استفاده از آموزش آنلاین بیش از پیش احساس می‌شود. ما و همکارانمان در گروه افرا در نظر داریم تا بستری مناسب با امکانات متنوع و کاربردی به مراکز آموزشی ارائه نماییم.

درباره افرا

ارائه دهنده‌ی بسترهای نوین آموزش آنلاین

در سال‌های اخیر، با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و گسترش خدمات اینترنتی، آموزش آنلاین بعنوان روش نوین و کارا در در سراسر جهان با استقبال چشمگیری روبرو شده است. امروزه با توجه به شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و انواع محدودیت‌های متعاقب آن نیاز به استفاده از آموزش آنلاین بیش از پیش احساس می‌شود. ما و همکارانمان در گروه افرا در نظر داریم تا بستری مناسب با امکانات متنوع و کاربردی به مراکز آموزشی ارائه نماییم.

درباره افرا

ارائه دهنده‌ی بسترهای نوین آموزش آنلاین

در سال‌های اخیر، با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و گسترش خدمات اینترنتی، آموزش آنلاین بعنوان روش نوین و کارا در در سراسر جهان با استقبال چشمگیری روبرو شده است. امروزه با توجه به شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و انواع محدودیت‌های متعاقب آن نیاز به استفاده از آموزش آنلاین بیش از پیش احساس می‌شود. ما و همکارانمان در گروه افرا در نظر داریم تا بستری مناسب با امکانات متنوع و کاربردی به مراکز آموزشی ارائه نماییم.

درباره افرا

ارائه دهنده‌ی بسترهای نوین آموزش آنلاین

در سال‌های اخیر، با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و گسترش خدمات اینترنتی، آموزش آنلاین بعنوان روش نوین و کارا در در سراسر جهان با استقبال چشمگیری روبرو شده است. امروزه با توجه به شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و انواع محدودیت‌های متعاقب آن نیاز به استفاده از آموزش آنلاین بیش از پیش احساس می‌شود. ما و همکارانمان در گروه افرا در نظر داریم تا بستری مناسب با امکانات متنوع و کاربردی به مراکز آموزشی ارائه نماییم.

تماس با ما

فرم زیر را تکمیل کرده و سپس روی دکمه ارسال پیام کلیک کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.